Cửu Long TMT

Loại Nhiên Liệu

Xe tải TMT K01S thùng mui bạt 900kg

#TMT K01S
Vui lòng gọi...
 • 900
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1430
 • 2600
 • 1195/1500
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải TMT K01S thùng lửng 990kg

#TMT K01S
Vui lòng gọi...
 • 990
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1430
 • 2700
 • 350
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải TMT K01S thùng kín 750kg

#TMT K01S
Vui lòng gọi...
 • 750
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1530
 • 2730
 • 1450
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải TMT K01 thùng kín 750kg

#TMT K01
Vui lòng gọi...
 • 750
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1510
 • 2470
 • 1440
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải TMT K01 thùng lửng 900kg

#TMT K01
Vui lòng gọi...
 • 900
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1420
 • 2450
 • 355
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải TMT K01 thùng mui bạt 900kg

#TMT K01
Vui lòng gọi...
 • 900
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1420
 • 2350
 • 1200/1500
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe