Dongben

Loại Nhiên Liệu

Xe tải Van Dongben SRM X30 V2 2 chỗ 930kg

#SRM X30 V2
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1460
 • 1410
 • 1260
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Van Dongben SRM X30 V5 5 chỗ 650kg

#SRM X30 V5
Vui lòng gọi...
 • 650
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1460
 • 2080
 • 1290
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T30 thùng mui bạt 930kg

#SRM T30
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1650
 • 2900
 • 1200/1600
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T30 thùng lửng 1 tấn

#SRM T30
Vui lòng gọi...
 • 1050
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1830
 • 4980
 • 1980
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T30 thùng kín 930kg

#SRM T30
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1630
 • 2880
 • 1610
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T20A thùng kín 930kg

#SRM T20A
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1460
 • 2720
 • 1400
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T20A thùng mui bạt 930kg

#SRM T20A
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1430
 • 2690
 • 1170/1420
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T20A thùng lửng 1 tấn

#SRM T20A
Vui lòng gọi...
 • 1030
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1440
 • 2690
 • 350/---
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben DB1021 thùng lửng 1.1 tấn

#DB1021
Vui lòng gọi...
 • 1150
 • Thùng lửng
 • 2 x 2
 • Diesel
 • 1410
 • 2450
 • 350
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe