Hyundai

Loại Nhiên Liệu

HYUNDAI HD270 ĐÓNG BEN 10 KHỐI TẢI TRỌNG 15 TẤN

Vui lòng gọi...
 • 12600
 • Thùng ben tự đổ
 • Diesel
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai Mighty EX6 thùng mui bạt 4 tấn 5

Vui lòng gọi...
 • 4500
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai Mighty EX6 thùng lửng 5m tải trọng 5 tấn

Vui lòng gọi...
 • 4800
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai Mighty EX6 thùng kín 5m tải trọng 4 tấn 5

Vui lòng gọi...
 • 4500
 • Thùng Kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai Mighty EX8 7t4 thùng lửng 5m7

Vui lòng gọi...
 • 7400
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai Mighty EX8 thùng mui bạt 7 tấn

Vui lòng gọi...
 • 7000
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai Mighty EX8 7 tấn thùng kín 5m7

Vui lòng gọi...
 • 7000
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Mighty N250SL thùng bảo ôn 2 tấn 4

Vui lòng gọi...
 • 2810 kg
 • Thùng bảo ôn
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1800 mm
 • 4230 mm
 • 1580 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Mighty N250SL thùng lửng 2 tấn 4

Vui lòng gọi...
 • 2310kg
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1820mm
 • 4280mm
 • 435/---mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe