Hyundai

Loại Nhiên Liệu

Xe tải Hyundai New Mighty N250SL thùng mui bạt 2 tấn 4

Vui lòng gọi...
 • 2400 kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1820mm
 • 4280mm
 • 630/1630 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Mighty N250SL thùng kín 2 tấn 4

Vui lòng gọi...
 • 2450kg
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1750 mm
 • 4250 mm
 • 1660 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Mighty N250 thùng lửng 2 tấn 4

Vui lòng gọi...
 • 2035 Kg
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1800 mm
 • 3550 mm
 • 400 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Mighty N250 thùng bảo ôn 2 tấn 4

Vui lòng gọi...
 • 1990 kg
 • Thùng bảo ôn
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1800 mm
 • 4230 mm
 • 1580 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Mighty N250 thùng mui bạt 2 tấn 4

Vui lòng gọi...
 • 2125 kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1730 mm
 • 3300 mm
 • 620/1660 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Mighty N250 thùng kín 2 tấn 4

Vui lòng gọi...
 • 2420kg
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1750 mm
 • 3320 mm
 • 1690 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Porter H150 1 tấn 5 thùng lửng

Vui lòng gọi...
 • 1550 kg
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1620 mm
 • 3110 mm
 • 350 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Porter H150 1 tấn 5 thùng bảo ôn

Vui lòng gọi...
 • 1490kg
 • Thùng bảo ôn
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1630mm
 • 3130mm
 • 1770 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Porter H150 1.5 tấn thùng bạt

Vui lòng gọi...
 • 1.490kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1630mm
 • 3130mm
 • 1400/1770 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe