Isuzu Vĩnh Phát

Thương hiệu
Loại Nhiên Liệu

Xe tải Isuzu VM NK490SL4 Thùng 6m2 - Tải 1T9

 • 1.490kg
 • Thùng mui bạt
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 6.200 mm
 • 720/1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%

Xe tải Isuzu VM NK650SL9 thùng kín 3T5

#NK650SL9
 • 3490
 • Thùng kín
 • 2 x 2
 • Diesel
 • 2000
 • 5200
 • 1880
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490SL4 tải trọng 1 tấn 7 thùng kín 6m2

 • 1.750kg
 • Thùng kín
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon))
 • 1.820 mm
 • 6.220 mm
 • 1.870 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK650SL9 thùng mui bạt 3T5

#NK650SL9
 • 3490
 • Mui Bạt
 • 2 x 2
 • Diesel
 • 2000
 • 5200
 • 720/1880
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK650L4 thùng lửng 3T5

#NK650L4
 • 3490
 • Thùng lửng
 • 2 x 2
 • Diesel
 • 1800
 • 4400
 • 500/---
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK650L4 thùng mui bạt 3T5

#NK650L4
 • 3490
 • Mui Bạt
 • 2 x 2
 • Diesel
 • 1820
 • 4370
 • 625/1880
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK650L4 thùng kín 3T5

#NK650L4
 • 3490 kg
 • Thùng kín
 • 2 x 2
 • Diesel
 • 1820
 • 4370
 • 1870
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490LL9 1 tấn 4 thùng tải lắp cẩu

 • 1.400kg
 • Tải lắp cẩu
 • 7.00-15 (Lốp bố kẽm)
 • 2.000 mm
 • 4.500 mm
 • 520 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM 1 tấn 9 thùng kín bửng nâng

 • 1.850kg
 • Thùng kín bửng nâng
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 2.000 mm
 • 4.300 mm
 • 1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe