Isuzu

Loại Nhiên Liệu

Xe tải Isuzu VM NK490LL9 1 tấn 4 thùng tải lắp cẩu

Vui lòng gọi...
 • 1.400kg
 • Tải lắp cẩu
 • 7.00-15 (Lốp bố kẽm)
 • 2.000 mm
 • 4.500 mm
 • 520 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM 1 tấn 9 thùng kín bửng nâng

Vui lòng gọi...
 • 1.850kg
 • Thùng kín bửng nâng
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 2.000 mm
 • 4.300 mm
 • 1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490L4 1 tấn 9 thùng lửng

Vui lòng gọi...
 • 2.400kg
 • Thùng lửng
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 4.400 mm
 • 500 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490L4 1 tấn 9 thùng kín

Vui lòng gọi...
 • 1.900kg
 • Thùng kín
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 4.400 mm
 • 1.870 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490L4 2 tấn 2 thùng kín

Vui lòng gọi...
 • 2.200kg
 • Thùng kín
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 4.370 mm
 • 1.870 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490L4 1 tấn 9 thùng mui bạt

Vui lòng gọi...
 • 1.900kg
 • Thùng mui bạt
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 4.400 mm
 • 625/1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe
 • Giảm 2% VAT

Xe tải Isuzu VM NK470L4 1 tấn 5 thùng kín

Vui lòng gọi...
 • 1.490kg
 • Thùng kín
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820
 • 4.350
 • 1870mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK470L4 1 tấn 5 thùng mui bạt

Vui lòng gọi...
 • 1.490kg
 • Thùng mui bạt
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820
 • 4.400
 • 625/1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe