Xe Tải 1.9 Tấn

Loại Nhiên Liệu

Xe tải JAC N200S thùng kín tải trọng 1 tấn 9

Vui lòng gọi...
 • 1990kg
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1840 mm
 • 4380 mm
 • 1880 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải JAC N200S thùng mui bạt tải trọng 1 tấn 9

Vui lòng gọi...
 • 1990kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1820 mm
 • 4360 mm
 • 680/1880 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490SL4 thùng lửng tải trọng 1 tấn 8

Vui lòng gọi...
 • 1.800kg
 • Thùng lửng
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 6.200 mm
 • 520 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490SL4 tải trọng 1 tấn 7 thùng kín 6m2

Vui lòng gọi...
 • 1.750kg
 • Thùng kín
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon))
 • 1.820 mm
 • 6.220 mm
 • 1.870 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490SL4 tải trọng 1 tấn 9 thùng mui bạt 6m2

Vui lòng gọi...
 • 1.900kg
 • Thùng mui bạt
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 6.200 mm
 • 720/1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490LL9 1 tấn 9 thùng mui bạt 5m2

Vui lòng gọi...
 • 1.900kg
 • Thùng mui bạt
 • 2.000 mm
 • 5.200 mm
 • 1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM 1 tấn 9 thùng kín bửng nâng

Vui lòng gọi...
 • 1.850kg
 • Thùng kín bửng nâng
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 2.000 mm
 • 4.300 mm
 • 1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490L4 1 tấn 9 thùng lửng

Vui lòng gọi...
 • 2.400kg
 • Thùng lửng
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 4.400 mm
 • 500 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490L4 1 tấn 9 thùng kín

Vui lòng gọi...
 • 1.900kg
 • Thùng kín
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 4.400 mm
 • 1.870 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe