Xe Tải 8 Tấn

Loại Nhiên Liệu

Xe tải UD Croner 4x2 PKE250 PKE thùng mui bạt

Vui lòng gọi...
 • 8.500
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2.350
 • 8.600
 • 760/2150
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe Tải Isuzu VM FTR160SL91 Thùng Mui Bạt 9m9 - Tải 7T3

#VM FTR160SL91
Vui lòng gọi...
 • 7300
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2350
 • 9850
 • 750/2150
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM FTR160SL9 mui bạt 7T3

#VM FTR160SL9
Vui lòng gọi...
 • 7350
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2350
 • 9850
 • 750/2150
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM FN129LL4 thùng kín 7T7

#VM FN129LL4
Vui lòng gọi...
 • 7700
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2220
 • 7400
 • 2050
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM FN129LL4 thùng lửng 8 tấn

#VM FN129LL4
Vui lòng gọi...
 • 8000
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2200
 • 7400
 • 580/---
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM FN129L4 thùng mui bạt 8T2

#VM FN129L4
Vui lòng gọi...
 • 8200
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2200
 • 6950
 • 720/2050
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM FN129M4 thùng kín 8T4

#VM FN129M4
Vui lòng gọi...
 • 8320
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2200
 • 6100
 • 2050
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM FN129M4 thùng mui bạt 8T4

#VM FN129M4
Vui lòng gọi...
 • 8400
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2200
 • 6200
 • 720/2050
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải JAC N800S Plus Thùng Mui Bạt 7m6 - Tải 8T3

Vui lòng gọi...
 • 8350kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2280 mm
 • 7610 mm
 • 750/2150 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%