Xe tải

Thương hiệu
Loại Nhiên Liệu

Xe tải Hyundai New Mighty N250 thùng lửng 2 tấn 4

 • 2035 Kg
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1800 mm
 • 3550 mm
 • 400 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Mighty N250 thùng bảo ôn 2 tấn 4

 • 1990 kg
 • Thùng bảo ôn
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1800 mm
 • 4230 mm
 • 1580 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Mighty N250 thùng mui bạt 2 tấn 4

 • 2125 kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1730 mm
 • 3300 mm
 • 620/1660 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Mighty N250 thùng kín 2 tấn 4

 • 2420kg
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1750 mm
 • 3320 mm
 • 1690 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Porter H150 1 tấn 5 thùng lửng

 • 1550 kg
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1620 mm
 • 3110 mm
 • 350 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Porter H150 1 tấn 5 thùng bảo ôn

 • 1490kg
 • Thùng bảo ôn
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1630mm
 • 3130mm
 • 1770 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải cẩu UD Quester 8x4 CGE330

 • 12,100 kg
 • Tải lắp cẩu
 • 8x4
 • Diesel
 • Giảm 2% VAT

Xe tải UD Croner 4x2 PKE250 PKE thùng lửng

 • 7.800 kg
 • Thùng lửng
 • Diesel
 • 2350 mm
 • 7930 mm
 • 650
 • Giảm 2% VAT

Xe tải UD Quester CDE280 thùng mui bạt 15 tấn

1.640.000.000 đ
 • 14,500 kg
 • Thùng mui bạt
 • 6 x 2
 • 2,350 mm
 • 9,100 mm
 • 2,150
 • Giảm 2% VAT