Xe Tải 1.5 Tấn

Loại Nhiên Liệu

Xe tải Hyundai New Porter H150 1 tấn 5 thùng lửng

Vui lòng gọi...
 • 1550 kg
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1620 mm
 • 3110 mm
 • 350 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Porter H150 1 tấn 5 thùng bảo ôn

Vui lòng gọi...
 • 1490kg
 • Thùng bảo ôn
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1630mm
 • 3130mm
 • 1770 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Porter H150 1.5 tấn thùng bạt

Vui lòng gọi...
 • 1.490kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1630mm
 • 3130mm
 • 1400/1770 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Hyundai New Porter H150 1 tấn 5 thùng kín

Vui lòng gọi...
 • 1490Kg
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1630mm
 • 3130mm
 • 1770 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490SL9 thùng mui bạt bửng nâng tải trọng 1 tấn 5

Vui lòng gọi...
 • 1.450 kg
 • Thùng mui bạt bửng nâng
 • 7.00-16 (Lốp bố nylon)
 • 2.000 mm
 • 6.160 mm
 • 720/1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490SL4 tải trọng 1 tấn 5 thùng kín 6m2

Vui lòng gọi...
 • 1.490kg
 • Thùng kín
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 6.220
 • 1.870 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK490SL4 tải trọng 1 tấn 9 thùng mui bạt 6m2

Vui lòng gọi...
 • 1.490kg
 • Thùng mui bạt
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820 mm
 • 6.200 mm
 • 720/1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK470L4 1 tấn 5 thùng kín

Vui lòng gọi...
 • 1.490kg
 • Thùng kín
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820
 • 4.350
 • 1870mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM NK470L4 1 tấn 5 thùng mui bạt

Vui lòng gọi...
 • 1.490kg
 • Thùng mui bạt
 • 7.00-15 (Lốp bố nylon)
 • 1.820
 • 4.400
 • 625/1.900 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe