JAC

Thương hiệu
Loại Nhiên Liệu

Xe tải JAC N650S PLUS thùng lửng tải trọng 6 tấn 5

 • 6505 kg
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2130 mm
 • 6300 mm
 • 590 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải JAC N650 thùng kín tải trọng 6 tấn 5

 • 6450 kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2120 mm
 • 5250 mm
 • 2040 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Khuyến mãi 15 triệu từ ngày 01/10-30/11/2023

Xe tải JAC N650 Thùng Mui Bạt 5m3 - Tải 6T5

 • 6500kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2120 mm
 • 5250 mm
 • 750/2040 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%

Xe tải JAC N500 Thùng Kín 5m3 - Tải 5T

 • 4990kg
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2120 mm
 • 5250 mm
 • 2000 mm
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe Tải JAC N500 Thùng Mui Bạt 5m3 - Tải 5T

 • 4990kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2120 mm
 • 5250 mm
 • 2000 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%

Xe tải JAC N350S thùng kín tải trọng 3 tấn 5

 • 3490kg
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1840 mm
 • 4380 mm
 • 1770 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải JAC N350S thùng mui bạt tải trọng 3 tấn 5

 • 3490kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1820mm
 • 4360 mm
 • 680/1770 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải JAC N200S thùng kín tải trọng 1 tấn 9

 • 1990kg
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1840 mm
 • 4380 mm
 • 1880 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe Tải JAC N200S Thùng Mui Bạt 4m4 - Tải 1T9

 • 1990kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1820 mm
 • 4360 mm
 • 680/1880 mm
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe