Xe tải

Thương hiệu
Loại Nhiên Liệu

XE TẢI HINO XZU720 3.5 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH

 • 3450
 • Thùng Đông Lạnh
 • 4 x 2
 • 2000
 • 5050
 • 1890
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp đến 80%

XE TẢI HINO XZU720L 3.5 TẤN THÙNG LỬNG

 • 3500
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp đến 80%

XE TẢI HINO XZU720 3.5 TẤN THÙNG KÍN

 • 3490
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2040
 • 5200
 • 1890
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp đến 80%

XE TẢI HINO XZU720 3.5 TẤN THÙNG BẢO ÔN

 • 3490
 • Thùng bảo ôn
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2000
 • 5050
 • 1890
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp đến 80%

XE TẢI HINO XZU720 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 5 KHÚC

 • 2800
 • Thùng lửng gắn cẩu
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2050
 • 4500
 • 520
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp đến 80%

XE TẢI HINO XZU650L 1T7 TẤN THÙNG LỬNG

 • 1850
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1730
 • 4500
 • 490
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp đến 80%

XE TẢI HINO XZU650L 1.5 Tấn THÙNG BẢO ÔN

 • 1650
 • Thùng bảo ôn
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1720
 • 4280
 • 1800
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp đến 80%

XE TẢI HINO XZU650L 1 TẤN 9 THÙNG KÍN

 • 1900
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1720
 • 4500
 • 1900
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp đến 80%

XE TẢI HINO XZU650L 1 TẤN 9 THÙNG MUI BẠT

#XZU650L
 • 1950
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1710
 • 4510
 • 600/1900
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp đến 80%