Xe tải

Loại Nhiên Liệu

Xe tải Dongben SRM T30 thùng kín 930kg

#SRM T30
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1630
 • 2880
 • 1610
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T20A thùng kín 930kg

#SRM T20A
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1460
 • 2720
 • 1400
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T20A thùng mui bạt 930kg

#SRM T20A
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1430
 • 2690
 • 1170/1420
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T20A thùng lửng 1 tấn

#SRM T20A
Vui lòng gọi...
 • 1030
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1440
 • 2690
 • 350/---
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben DB1021 thùng lửng 1.1 tấn

#DB1021
Vui lòng gọi...
 • 1150
 • Thùng lửng
 • 2 x 2
 • Diesel
 • 1410
 • 2450
 • 350
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben DB1021 thùng cánh dơi 920kg

#DB1021
Vui lòng gọi...
 • 920
 • Thùng cánh dơi
 • 2 x 2
 • Diesel
 • 1465
 • 2460
 • 1480
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben DB1021 thùng kín 1 tấn

#DB1021
Vui lòng gọi...
 • 990
 • Thùng kín
 • 2 x 2
 • Diesel
 • 1460
 • 2450
 • 1480
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben DB1021 thùng mui bạt 1 tấn

#DB1021
Vui lòng gọi...
 • 990
 • Mui Bạt
 • 2x2
 • Diesel
 • 1410
 • 2450
 • 1125/1470
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Isuzu VM M750SL thùng kín 3T5

#M750SL
704.000.000 đ
 • 3490
 • Thùng kín
 • 2 x 2
 • Diesel
 • 1890
 • 6220
 • 2120
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe