Xe tải

Loại Nhiên Liệu

Xe tải JAC N650S PLUS thùng lửng tải trọng 6 tấn 5

Vui lòng gọi...
 • 6505 kg
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2130 mm
 • 6300 mm
 • 590 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải JAC N650 thùng kín tải trọng 6 tấn 5

Vui lòng gọi...
 • 6450 kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2120 mm
 • 5250 mm
 • 2040 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải JAC N650 thùng mui bạt tải trọng 6 tấn 5

Vui lòng gọi...
 • 6500kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2120 mm
 • 5250 mm
 • 750/2040 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải JAC N500 thùng kín tải trọng 5 tấn

Vui lòng gọi...
 • 4990kg
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2120 mm
 • 5250 mm
 • 2000 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải JAC N500 thùng mui bạt tải trọng 5 tấn

Vui lòng gọi...
 • 4990kg
 • Thùng mui bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 2120 mm
 • 5250 mm
 • 2000 mm
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T30 thùng mui bạt 930kg

#SRM T30
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Mui Bạt
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1650
 • 2900
 • 1200/1600
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T30 thùng lửng 1 tấn

#SRM T30
Vui lòng gọi...
 • 1050
 • Thùng lửng
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1830
 • 4980
 • 1980
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T30 thùng kín 930kg

#SRM T30
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1630
 • 2880
 • 1610
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe

Xe tải Dongben SRM T20A thùng kín 930kg

#SRM T20A
Vui lòng gọi...
 • 930
 • Thùng kín
 • 4 x 2
 • Diesel
 • 1460
 • 2720
 • 1400
 • Giảm 2% VAT
 • Hỗ trợ trả góp 80%
 • Tặng phụ kiện theo xe